Implanty

« Powrót

Stomatolog Gdańsk, Klinika Stomatologiczna, Centrum Stomatologiczne Gdańskdr Piotr Wieczorek

Chirurg stomatolog –  specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej. Certyfikowany implantolog OSIS – EDI. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1994 do 2006  Asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Szczękowo Twarzowej AM w Warszawie. W 1998 roku zdał z wyróżnieniem pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Podnosząc swoje kwalifikacje w 2001 roku uzyskał Dyplom Specjalisty Drugiego Stopnia z chirurgii stomatologicznej. Od wielu lat bierze czynny udział w szkoleniach, sympozjach, wykładach w kraju i za granicą, dotyczących implantologii stomatologicznej. Członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Konsultacje i zabiegi implantacji

9 i 16 listopada 2018 – oddział PRZYMORZE ul. Kołobrzeska 39F

kwalifikacje

Stomatolog Gdańsk, Klinika Stomatologiczna, Centrum Stomatologiczne Gdańskdr Mikołaj Mielke

Ukończył Gdański Uniwersytet Medyczny. W 2013 r. ukończył Curriculum Implantologiczne z wyróżnieniem za najlepiej zdany egzamin praktyczny. Doświadczenie zdobyte w pracy na Oddziale Chirurgii Szczękowej Szpitala Św. Wincentego a Paulo W Gdyni oraz w najlepszych trójmiejskich Klinikach pozwala mu z największą precyzją wykonywać nawet skomplikowane zabiegi implantologiczne oraz regeneracyjne. W klinice zajmuje się leczeniem chirurgicznym oraz rehabilitacją implantologiczną. Jest aktywnym członkiem polskich i międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów z dziedzin implantologii , chirurgii stomatologicznej oraz szczękowo-twarzowej – German Society of Oral Implantology, International Congress of Oral Implantologists, AOCMF, Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej. Jest uczestnikiem licznych kursów oraz konferencji organizowanych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Konsultacje i zabiegi implantacji

3, 17, 23, 26 listopada 2018  – oddział JASIEŃ ul. Jabłoniowa 20 lok 9

kwalifikacje

dr Piotr Kopaczewski

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego specjalizujący się w dziedzinie chirurgii szczękowo – twarzowej w Klinice Laryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Jego szczególnym zainteresowaniem w stomatologii są zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem implantologii. Dzięki profesjonalnemu podejściu nawet najbardziej skomplikowane zabiegi przeprowadza w sposób bezpieczny i bezbolesny.

Konsultacje i zabiegi implantacji

24 listopada 2018  – oddział JASIEŃ ul. Jabłoniowa 20 lok 9

kwalifikacje

Implanty

Implanty są to niewielkie, tytanowe śruby, które zastępują brakujący korzeń zęba. Są bardzo praktyczne, trwałe i eliminują dyskomfort towarzyszący noszeniu protezy leżącej na dziąśle, będącej przyczyną bólu i zaniku kości. W przypadku braku pojedynczego zęba wszczepia się jeden implant i mocuje na nim koronę (ząb porcelanowy lub ceramiczny), co pozwala uniknąć szlifowania sąsiednich zębów.

Stomatolog Gdańsk, Klinika Stomatologiczna , Centrum Stomatologiczne Gdańsk

Poszczególne kroki w procesie implantacji

  • konsultacja specjalistyczna, wykonanie zdjęcia panoramicznego i tomografii komputerowej
  • przygotowanie kosztorysu prac i uzgodnienie szczegółów leczenia z pacjentem
  • wyleczenie wszystkich zębów i usunięcie korzeni zębowych, nie nadających się do wykorzystania protetycznego
  • wszczepienie implantu
  • okres oczekiwania na zrośnięcie z kością 1,5 – 6 miesięcy
  • założenie łącznika z koroną idealnie imitującą naturalny ząb

Obrazowanie 3D – nowy wymiar szczegółowej analizy i planowania implantów

Badanie tomograficzne jest podstawą planowania leczenia implantologicznego. Trójwymiarowe zdjęcie pozwala uzyskać precyzyjne informacje odnośnie ilości kości znajdującej się w miejscu planowanego zabiegu. Ułatwia to wybór odpowiedniej wielkości implantu, dzięki czemu zabieg jest całkowicie bezpieczny. Wyeliminowane zostają wszelkie zagrożenia związane z wprowadzeniem wszczepu. Unikamy uszkodzenia istotnych struktur anatomicznych, np. nerwu zębodołowego.

Tomografia komputerowa 3D RTG

Euro Dent klinika ze znakiem jakości Biomet 3!

Stomatolog Gdańsk, Klinika Stomatologiczna , Centrum Stomatologiczne Gdańsk       Stomatolog Gdańsk, Klinika Stomatologiczna , Centrum Stomatologiczne Gdańsk       Stomatolog Gdańsk, Klinika Stomatologiczna , Centrum Stomatologiczne Gdańsk       Stomatolog Gdańsk, Klinika Stomatologiczna , Centrum Stomatologiczne Gdańsk